Příspěvky pojišťoven na JUDO

I v letošním roce lze čerpat příspěvky od pojišťoven ČR.

Příspěvek pojišťovny (VZP) poskytuje na sportovní mimoškolní aktivitu.

Pro získání příspěvku:

Předložte na kterékoliv pobočče VZP do 30. 11. 2019 potvrzení o zaplacení dané aktivity – na vyžádání vystaví klub Daitóryu (ne starší než 3 měsíce). Předložit je nutno i výpis z účtu o provedené platbě.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let předloží potřebné doklady o dítěti (rodný list dítěte či svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)

Další pojišťovny ČR a jejich výhody naleznete na našich stránkách na: https://daitoryu.cz/judo/benefity-a-informace/