Bojovníci bojovníkům

Pro děti ze ZŠ Svítání a jejich doprovod jsme připravili sportovně laděné dopoledne. Největší odměnou byl pro nás úsměv a spokojenost, která se dětem dala vyčíst z jejich rozzářených očí. Bojovníci nejsou jen děti, které se potýkají s hendikepem, ale i jejich rodiče, asistenti a všichni, kteří jim pomáhají. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se nezištně podíleli na včerejším dni v Dolanech. Jmenovitě: fy Edera a jejich Ederákovi, obci Dolany za poskytnuté prostory, panu Havránkovi za svoz dětí na „tažené štrávce“, týmu dobrovolných hasičů, Janě Kolrusové za pampeliškovou kávu a další stanoviště měli na starosti: Eliška Nováková, Radka Voříšková, Martin Mimra, Martin, Marcel a Matěj Šarochovi, Jiří Krejčí. Paddle board zapůjčila rodina Hazukových, pan Kořínek poskytl basketbalový koš s míči. DĚKUJEME