PODĚKOVÁNÍ PARDUBICKÉMU KRAJI


Děkujeme za finanční podporu – dotaci od Pardubického Kraje, zastoupeného panem JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje. Díky této dotaci jsme do našeho klubu mohli pořídit nafukovací žíněnku AirFloor HP 10 o rozměrech 10cm x 2,8m x 8m a k ní i ruční elektrický kompresor. Tuto pomůcku nyní s nadšením využívají všichni členové všech věkových skupin naší organizace.