Halloweenská stezka

Ve středu v odpoledních hodinách se ti nejodvážnější vydali na Halloweenskou stezku. Ve spolupráci s SDH Pardubice město jsme uspořádali v Parku Na Špici pro naše mladší judisty a judistky „procházku“ s Halloweenskou tématikou, kde na ně čekalo překvapení na každé rohu a za každým stromem. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli, zejména Katce Jahlové, která připravila pro děti sladkou tečku na konci. DĚKUJEME VŠEM