Krajská liga mláďat U11 – POZOR ZMĚNA 9.3.2019 !!! PARDUBICE (09.03.2019)

1.kolo KLM Česká Třebová 16.2.2019  (2010,2009) – 1.kolo Česká Třebová 

( JE MOŽNÝ PŘESUN NA 9.3. Z POŘADATELSKÝCH DŮVODŮ – KOLIZE AKCÍ)

Organizace:

Časový pořad 9:00 – 9:30 Prezentace, vážení

9:30 – 10:00 Společná rozcvička

10:00 – 10:45 Soutěž KATA

10:45 do ukončení Soutěž DRUŽSTEV

13:00 Vyhlášení výsledků

13:30 – 14:30 Společný oběd

14:45 – 17:00 Odpolední sportovní program (dle rozhodnutí pořádajících oddílů, případné pomůcky nahlásit oddílům minimálně týden před termínem soutěže)

17:00 Rozloučení, odjezd týmů

Soutěže DRUŽSTEV:

Proběhnou podle platných pravidel judo, soutěžního řádu a tohoto rozpisu

Systém soutěže – 5 družstev včetně každý s každým, při 6 a více družstvech POOL systém.

Hmotnostní kategorie:

24-27 kg, do 30 kg, do 33 kg, do 36 kg, do 39 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg

Každé družstvo musí obsadit minimálně 5 hmotnostních kategorií pro účast v soutěži.

Startují Mláďata dívky a chlapci 2009 a 2010

Soutěž KATA:

Ze soupisky družstva vylosuje trenér 3 Tori (dle pořadových čísel na soupisce).

Každý Tori si vylosuje předepsanou techniku v daném kole a předvede ji v pravém i levém úchopu.

Hodnotí 1 trenér z každého družstva 1 až 5 body za pravou a levou stranu zvlášť. Tori tak může dosáhnout maximálně 10 bodů od 1 trenéra.

Body se sečtou u každého Toriho a na základě součtu bodů vznikne pořadí.

Je vyhlášen nejlepší technik pro každou předváděnou techniku.

Předváděné techniky:
Uki Goši, Sasae Curi Komi Aši, přechod z držení do držení v kolečku s kontrolou Ukeho

Tento záznam byl publikován v . Uložit odkaz do záložek.