Parkour

Co je parkour a jak začít trénovat?

Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a účinně za použití vlastního těla. DO TRÉNINKU PARKOURU SE ŘADÍ I AKROBATICKÉ PRVKY.

Na parkour se může přihlásit každý, kdo chce vyzkoušet něco nového. POŘÁDÁME LEKCE PRO VĚKOVÉ KATEGORIE OD 6 LET. Hodiny jsou přizůsobeny podle věku a schopností skupiny. Skupiny začátečníci a pokročilí.  V upravené tělocvičně a pod dohledem zkušených trenérů si i ti nejmenší parkouristé trénují zprvu kotouly vpřed i vzad a další gymnastické prvky, aby se pravidelnými tréninky posunuly na překonávání parkourových přepážek  skoky a triky.

Tréninky probíhají v přátelském duchu, aby z nich děti měly radost. Trenéři motivují děti k lepším výkonům, tak i lepšímu prožitku k cvičení. Do každého tréninku se snažíme zakomponovat všechny stránky motorického rozvoje dítěte.

PŘIHLÁŠKA NA PARKOUR

Vyplněním přihlášky nám pomáháte při informování o případných změnách či novinkách. Přihláška je povinná pro pravidelné účastníky lekcí parkouru.

Všichni jste srdečně zváni. první hodina proběhne 14. září.

 

Trenérský tým

Trénerský tým se skládá z absolventů magisterského studia UK FTVS, specializace – judo a sportovní trénink mládeže. Trenérské činnosti s dětmi se věnují více než 10 let. Se svými zkušenostmi v oblasti gymnastiky a parkouru přinášejí nové prvky do každé další lekce.

 

průběh tréninků Parkouru?

Tréninky probíhají v kompletně vybavené tělocvičně s velkým počtem parkourových pomůcek a překážek na cvičení. - Tělocvična budově SG Pardubice, Dašická 268.

Celý povrch tělocvičny je pokryt kvalitním tatami, která zlepšuje dopad a snižuje riziko zranění. Součástí vybavení je gymnastické nářadí vhodné pro nácvik triků na parkour.

Tréninku parkouru se účastní max. 20 osob ve skupině. Na parkour mohou přijít děti již od 6 let věku a je výbornou průpravou ke všem dalším sportům.

Děti si vyzkouší základní akrobatické prvky a triky, které využijí pro překonání základních překážek. Po zvládnutí základních prvků se budou učit těžší prvky (Salta, přemety, apod. )

Snažíme se tréninky přizpůsobovat trendům parkouru a inspiraci čerpáme z celého světa. V novém školním roce přícházíme s novými překážkami a parkourovými triky.

Co na sebe?

Nejlepší variantou jsou tepláčky a tričko.

Cena Parkouru?

Cena za lekci je 200 Kč/os., prosíme o přesnou částku v hotovosti, která je vybírána na místě.

Tréninky probíhají vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin

Jak se přihlásit?

Individuální přihlášky na konkrétní lekce nám zasílejte emailem nejpozději do středy do 12 hodin na emailovou adresu: daitoryupardubice@seznam.cz

V emailu uveďte jméno, příjmení a věk dítěte.