Bc. Jiří Krejčí

pracovník kanceláře

Administrace webu, facebook, pojistné události, registrace na závody, evidence přihlášek – parkour, kempy, tábory
📱 +420 770 630 110

Martina Karasová

pracovník kanceláře

Evidence ČSJuda, ČUS, fakturace, licenční známky, evidence přihlášek – klub, tábory, platební styk, vedoucí tábora, vystavení potvrzení
📱 +420 775 110 445