299 Views

Klub DR nabízí krásné strávení letních dní buď na jednom z příměstských či na pobytovém táboře pro všechny členy. Příměstské tábory pořádáme již pro děti od 3 resp. 6 let v Dolanech nebo v Pardubicích. Pobytový tábor ve Studenci se můžete ještě dohlásit. Poslední místa se nám zaplňují. Děkujeme.